Divízia výroba

História divízie výrobaVýroba

Spoločnosť BOST stála už v 90. rokoch pri začiatkoch CNC obrábania na Slovensku, kedy inštalovala prvé CNC sústruhy s RS Fanuc. V roku 2006 vznikla špecializovaná divízia výroba so zameraním na CNC produkciu presných komponentov v stredne veľkých sériách. V rokoch 2006 až 2009 dosiahla investícia do výrobných technológií takmer 2 mil. € a postupom času sa, najmä v oblasti frézovania, vyprofilovala špecializácia na výrobu tvarovo náročnejších komponentov. Tá je zabezpečená za pomoci využívania CAD/CAM softvérov a pokročilých systémov kontroly kvality.

V dnešnej dobe okrem samotného obrábania zabezpečujeme realizáciu kompletných zákaziek na kľúč, vrátane dokončovacích operácií, povrchových a tepelných úprav, zvárania a montáže.

Hlavné míľniky vývoja výrobnej divízie:

Rok 2006: vznik divízie výroba a nákup prvých piatich strojov: 3 CNC sústruhov a 2 CNC vertikálnych centier
Rok 2008: nákup 3 nových technológií (CNC sústruhy)
Rok 2009: nákup 5 nových technológií (3 CNC vertikálnych centier a 2 CNC sústruhov) a 3D meracieho zariadenia WENZEL
Rok 2011: zavedenie komplexného softvéru pre riadenie výroby a podporu čiarového kódu, inovácie riadenia
Rok 2013: plánovaný nákup 5-osých centier Quaser

Kusová a malosériová výroba

 • využitie vysokopresných 5-osých obrábacích centier
 • využitie technológií pre výrobu foriem, vložiek do foriem, malých turbín, opracovanie lisovacích, pretláčacích a kalibrovacích nástrojov
 • rýchla reakcia na dopyt (nacenenie veľkých balíkov dokumentácie, vybraných položiek sortimentu, reakcia do 2-3 pracovných dní)
 • tok vo výrobe je sledovaný pomocou automatického spracovávania dát na základe čiarového kódu

Veľkosériová výroba

 • použitie robotizovaného pracoviska na veľkoobjemové zákazky, ktoré zefektívni a výrazným spôsobom urýchli naplnenie objednávky zákazníka
 • skvalitnenie a skrátenie časov opracovania i prípravných časov
 • využitie plne automatického podávača materiálu

Viac o robotizovaných pracoviskách sa dozviete v sekcii Automatizácia.

O našich produktoch

Zistite viac o našich produktoch a filozofii:

  BOST výroba.pdf

  BOST production EN.pdf

  BOST produktion DE.pdf

Výroba elektromagnetických stolov

Spoločnosť BOST vyrába elektromagnetické dosky sériovo aj na zákazku podľa požiadaviek zákazníka, v rôznych prevedeniach a variantoch umiestnenia magnetických pólov pre ideálne upnutie a využitie magnetickej sily, v akejkoľvek veľkosti a tvare dosiek. 

Viac o elektromagnetoch sa dozviete v sekcii Stroje.

Najčastejšie používané materiály

 • rôzne druhy ocelí všetkých tried, vrátane antikorových materiálov
 • hliník a jeho zliatiny
 • farebné kovy, zliatiny medi, odliatky z liatiny a polyamidy

Úprava materiálu

 • eloxovanie, zinkovanie, čiernenie, chrómovanie, niklovanie, zušľachťovanie, kalenie a brúsenie
 • delenie materiálu, horizontálne vyvŕtavanie, brúsenie, výroba ozubenia, výroba drážok do otvorov

Kontrola kvality

 • zabezpečená priebežne počas celého procesu výroby priebežne
 • označenie, oddelenie a analýza prípadných nezhodných produktov
 • riešenie interných nezhodných produkty v SW výrobného systému
 • riešenie externých nezhodných produktov reklamačným konaním s 8D reportom
 • vybavenie kontrolného oddelenia: 3D merací prístroj Wenzel, drsnomery, výškomery, atď.
 • vybavenie je certifikované, spôsobilosť meradiel je vyhodnocovaná pomocou Cgk
 • okruh subdodávateľov a spolupracujúcich firiem je pravidelne kontrolovaný a hodnotený z pohľadu dosahovanej kvality a termínov

Ďalšie služby

Balenie a logistika

Celá naša produkcia je starostlivo pripravovaná na expedíciu zákazníkovi. Pri balení a príprave na expedíciu používame najkvalitnejšie konzervačné prípravky. Samotné balenie je realizované väčšinou do kartónových obalov, ktoré vyhovujú požiadavkám na zabezpečenie ochrany výrobkov počas prepravy. V prípade, že má zákazník špecifické požiadavky na balenie, po dohode ich dokážeme splniť.

Referencie

Medzi našich spokojných zákazníkov patria predovšetkým americké, nemecké, belgické, rakúske a slovenské spoločnosti podnikajúce v oblasti elektrotechniky, hydrauliky, energetiky, automobilového priemyslu, strojných zariadení a reklamy. Na spoločnosť BOST SK sa obrátili kvôli jej rýchlosti, precíznosti a náročnosti na kvalitu produktov vysokej presnosti.

Špecifikácia strojového parku:

Materiál oceľ a oceľové zliatiny, ľahké kovy a ich zliatiny, nehrdzavejúce ocele, farebné kovy a ich zliatiny
Typ obrábania rotačné a tvarové komponenty
Veľkosť série 1 - 100 000 ks / mesiac 
Max. priemer obrábania 7 - 300 mm 
Typická veĽkosť obrábania rotačné komponenty: priemer 6 - 300 mm, dĺžka až do 540 mm, tvarové komponenty o max. rozmeroch 500 x 2000 mm
Ošetrenie povrchu  eloxovanie, zinkovanie, čiernenie, komaxovanie
CAD/CAM EdgeCAM, Alpha CAM, TopSolid
Certifikácia ISO 9001:2000 
Kontrola kvality WENZEL
Kontakt