Metrologické stredisko

Nezáväzný dopyt
xorbit01.jpg
xorbit02.jpg
xorbit03.jpg

Portálový merací stroj WENZEL

Spoločnosť BOST SK sa rozhodla rozšíriť merné pracovisko o portálový merací stroj WENZEL, ktorý má merací rozsah v mm: X: 800, Y: 1500, Z: 700, maximálna chyba merania v priestore MPEe=2,5 + (L/300) µm.

Súradnicový stroj X-ORBIT sa vyznačuje vysokou presnosťou a používa mnoho inovatívnych technológií. Uloženie vo všetkých osiach na optimalizovaných vzduchových ložiskách, s malou spotrebou vzduchu a vedenie v smeru Y zapracovaného priamo do základnej dosky, zabezpečuje vysokú tuhosť a stabilitu stroja v čase.

Meracie zariadenie sa vyznačuje vysokou dynamikou, veľmi vysokou presnosťou a je mimoriadne tuhý a stabilný. Mechanicky je veľmi starostlivo vyrobený a dosahuje vysokú stabilitu v čase. Týmto sa zjednodušujú nároky, na pravidelné kalibrácie. Životnosť stroja pri pravidelnej údržbe je minimálne 30 rokov.

Technická príprava výroby

Výroba je riadená informačným systémom VISION, ktorý v sebe integruje riadenie CRM (vzťahov zo zákazníkom), plánovanie výroby, prípravu výroby, kontrolu procesu výroby (sledovanie výkonov noriem), a samozrejme i vyhodnotenie kvality vyrábaných komponentov. Výstupom informačného systému VISION sú rôzne štatistiky a podrobné prehľady o dlhodobo dosahovanej kvalite procesu výroby.

Nezáväzný dopyt

!  takto označené položky sú povinné.

Metrologické stredisko

Predmet dopytu

Popis dopytu

Vaše kontaktné údaje

 ! 

 ! 


 ! 


zavrieť
Kontakt